RUSA-projektet
 
Projektledare RUSA

Stina Hallström
stina.hallstrom@robertsfors.se
070-695 01 90

Lisa Söderström
lisa.soderstrom@robertsfors.se

 
RUSA-projektet genomförs i Robertsfors kommuns regi. Robertsforshälsan är delaktig genom att finnas med i projektets styrgrupp.
En av målsättningarna med projektet är att ta fram hållbara metoder för att förebygga ohälsa samt rehabilitera tillbaka människor i arbete.
 
   
Projektledarna återfinns på övervåningen hos Golfklubben.  
   
Det här är en viktig och spännande resa som nu startar. Vi ser med spänning fram emot projektets utveckling och resultat.