Viktig information med anledning av corona-viruset.

RIKTLINJER MED ANLEDNING AV CORONA-VIRUSET covid-19.

Folkhälsomyndigheten lämnar i dagsläget följande information gällande träningsanläggningar:
”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.”

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
  • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
  • Om möjligt – Byt om hemma före och efter aktiviteter
  • Dela inte vattenflaskor eller liknande som kan överföra saliv
  • TORKA AV UTRUSTNINGEN EFTER VARJE PERSONS ANVÄNDNING – Således – använd ytdesinfektion och de pappershanddukar som finns i hallen för att göra rent varje maskin efter dig.
  • Tänk på att hålla god handhygien – tvätta händerna och använd handsprit!
  • Undvik trängsel

Håll dig uppdaterad på www.krisinformation.se eftersom riktlinjer kan komma att ändras med kort varsel!

Med vänlig hälsning,
personalen på Robertsforshälsan