RiksNära FöretagsHälsor

Har du medarbetare på flera orter i Sverige? Genom oss kan du få tillgång till företagshälsovård i hela Sverige.

Robertsforshälsan ingår sedan våren 2016 i ett riksomfattande nätverk av små lokala företagshälsor.
Vi är alla dedikerade till det personliga bemötandet och servicen.
Här är de orter vi finns på genom nätverket RiksNära FöretagsHälsor: