Viktig information med anledning av corona-viruset.

RIKTLINJER MED ANLEDNING AV CORONA-VIRUSET covid-19. Folkhälsomyndigheten lämnar i dagsläget följande information gällande träningsanläggningar: ”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot

Fortsätt läsa