Invigning av Robertsforshälsans nya lokaler 2009-12-01 

 
Invigning_1   
Kaffe och tilltugg i träningshallen.

 
Invigning_2   
En stunds avkoppling och samvaro. 

 
Invigning_3   
En ordentlig genomgång av lokalerna. 

 
Invigning_5   
   
Invigning_6   
Möjlighet att prova de olika redskapen och träningsmaskinerna under instruktion av sjukgymnast Östen Burström.