Partners

Östens FysiotherapiPrevia


Östen Burström, leg sjukgymnast
Specialist i Företagssjukgymnastik och idrottsmedicin.

Boka akuttid:Måndagar 07.00-07.30
Telefon: 0934-143 44

ofthb@telia.com

 

Vi samarbetar med Previa när det gäller tjänster
som
Företagsläkare
Arbetsmiljöingenjör

Kontakta receptionen 0934-143 45 vid frågor kring dessa tjänster.
Norrlandskonsulter Laitinen AB  FBE-konsult
Anna Laitinen, leg psykolog

Finns i Robertsfors en dag per vecka. För information ring 0934-143 45Arbetar med alkohol och drogfrågor på arbetsplatsen
genom förebyggande insatser,
utredningar och behandling.

fbekonsult.se

Hitta Balansen


Arbetar med stressförebyggande workshops. Läs mer på http://hittabalansen.nu/ .