Styrelsen

Robertsforshälsans högsta beslutande organ är styrelsen.

Ordinarie Ledamöter
  Suppleanter
 
Lars-Gunnar Andersson, ordf. Robertsfors kommun Bo Lundqvist Robertsfors kommun
Sören Olsson, vice ordf. Bygdeå församling Östen Holmström Bottnia IT
Ove Andersson, kassör Alab Aluman Maria Rölvåg Vision
Ingemar Öhgren IF Metall  
Ewa-Marie Westerlundh Kommunal  

 

Protokoll

Stadgar

GDPR