Styrelsen

Styrelsen

Robertsforshälsans högsta beslutande organ är styrelsen.

Ordinarie Ledamöter Suppleanter 
Östen Holmström, ordf.Bottnia ITBo LundqvistRobertsfors kommun
Ingemar Öhgren, vice ordf.IF MetallVision
Magnus Lindberg, kassörAlab Aluman
Ewa-Marie WesterlundhKommunal 
Ingrid Sundbom 
Robertsfors kommun

Protokoll

Stadgar

GDPR