Våra tjänster

Beställning av uppdrag från Robertsforshälsan

För att underlätta för dig som arbetsgivare med ett företag anslutet till Robertsforshälsan har vi nu gjort ett ifyllbart formulär som kan användas vid beställning av Robertsforshälsans tjänster. Här står även vad som ingår i medlemskapet, samt vad som är tilläggstjänster. Se länk nedan.

Beställning av uppdrag

Detta ingår i medlemskapet i Robertsforshälsan

·         Konsultation av rehabkoordinator
·         Stöttning i rehabiliteringsärenden – vi följer hela processen
·         Konsultation av sjuksköterska vid arbetsrelaterade besvär
·         Läkarbesök vid arbetsrelaterade besvär efter konsultation av sjuksköterska
·         Hälsoundersökning vart 3:e år
·         Lagstadgade medicinska kontroller hos sjuksköterska samt läkare
·         Tjänstbarhetsintyg enligt AFS 2019:3
·         Möjlighet att träna i Robertsforshälsans gym
·         Råd och konsultation gällande arbetsmiljö
·         Medverkan i skyddskommittésammanträden
 
 
Tilläggstjänster (ibland kopplas externa konsulter in)

·         Psykologkontakt (för individ eller grupp)
·         Arbetsmiljöingenjör – ex mätningar i den fysiska arbetsmiljön
·         Ergonomisk bedömning
·         HLR-utbildning
·         Utbildning i första hjälpen
·         Vaccinationer
·         Föreläsningar
·         Mindfulnessgrupp
·         Stressgrupp
·         Utredning alkohol-, drog- och spelberoende
·         Drogprovtagning

Utbildningar
·         Vi kan även erbjuda företagsanpassade utbildningar – hör av dig så berättar vi mer!

 
För mer information om våra tilläggstjänster går det bra att kontakta oss!